Nazwa firmy

Podstawowe dane

Branża: Firmy instalacyjno-budowlane
Adres firmy: ul. Ostrowska 398
61-312 Poznań

Firma Hauraton powstała w Polsce w 1994 r. Specjalizuje się w zakresie kompleksowego zagospodarowania wód opadowych - główne grupy produktowe to: odwodnienie liniowe, separatory, rozsączanie, retencja, itp.