Wizualizacja Południowej Obwodnicy Warszawy - odcinek "C"

Wizualizacja trasy S2 na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska”. Inwestycja realizowana przez Warbud na zlecenie GDDKiA.

Zobacz również