[Kraków] Magistrat ogłosił przetarg na opracowanie studium wykonalności dla budowy nowej linii tramwajowej

12 kwietnia 2024

Wróć