Mieszkania w ogrodzie

29 czerwca 2022

Mieszkańcy osiedla nazwanego Oliwski Park uzyskali swobodny dostęp do głównej arterii drogowej Gdańska, a z drugiej strony do starego parku. Ze względu na sąsiedztwo wiele uwagi poświęcono zieleni między budynkami.

Teren dawnego Folwarku Saltzmanna, będącego przez lata dopełnieniem pięknego parku Oliwskiego w Gdańsku, bardzo długo był wykorzystywany jako zaplecze techniczne dla parku. Rewitalizowano go na początku tego wieku. W 2002 roku jeden z trójmiejskich deweloperów wyremontował dworek, a 10 lat później odtworzone zostały barokowe ogrody w stylu angielskim i francuskim. Prace te zakończyły się wiosną 2015 r. i Folwark został udostępniony spacerowiczom. 
 
Dwa lata później tereny między aleją Grunwaldzką a Folwarkiem zakupił gdyński deweloper Moderna Holding. Osiedle mieszkaniowe powstało na terenie nieużytku przylegającego do wspomnianego Folwarku. Jest to bardzo atrakcyjna lokalizacja. Mieszkańcy osiedla nazwanego Oliwski Park uzyskali swobodny dostęp do głównej arterii drogowej Gdańska, a z drugiej strony do starego parku. Naturalnie wymagało to konsultacji i uzgodnień z pomorskim wojewódzkim konserwatorem zabytków. Pozwolenie na budowę uzyskano w styczniu 2018 r. 
 
Autorem projektu jest sopocka pracownia Wolski Architekci przygotowująca wiele projektów dla Moderny. Generalnym wykonawcą była firma Scandiq, stale współpracująca z deweloperem. Odbiór nastąpił w 2019 r.

Treść znajduje się w archiwum

Możesz ją przeczytać kupując dostęp do naszego archiwum STANDARD.