[Wrocław] Echo sprzedaje kompleks MidPoint71

30 czerwca 2022

Biurowiec powstawał od grudnia 2019 roku, a w lutym tego roku został udostępniony najemcom. Jego obsługą i rozwojem nie będzie się już jednak zajmować Echo Investment, ponieważ spółka zależna dewelopera, Midpoint 71-Cornwall Investments, zawarła umowę sprzedaży inwestycji.

Grunt wraz z zabudową w postaci obiektu biurowo-usługowo-handlowego przejdzie do portfela spółki  SER Poland. Cenę transakcji ustalono finalnie na nieco ponad 100,5 mln euro. Kwota ta pozwoli nabywcy przejąć przy ulicy Powstańców Śląskich 9 kompleks składający się z dwóch kondygnacji podziemnych i czternastu kondygnacji nadziemnych. W ramach transakcji strony zawarły również umowę gwarancji jakości budynku oraz umowę gwarancji czynszowych.

Treść znajduje się w archiwum

Możesz ją przeczytać kupując dostęp do naszego archiwum STANDARD.